Máy nạp room, máy nạp chương trình BeeHive204

 • Mã: PVN10664
 • Xuất sứ: Đang cập nhật
Giá Bán Lẻ: 99.900.000₫
Số lượng
Tình trạng: Hết hàng! Quý khách hãy đặt hàng sau 7 đến 10 ngày nữa chúng tôi giao hàng.
Mua hàng
Khách hàng chú ý: Đơn hàng đặt tối thiểu là 150.000đ
Mô tả chung:

 

 • Hỗ trợ cho hơn 96.000+ loại IC khác nhau và liên tục được tăng thên cùng thời gian (Phiên bản 10/2016)
 • Gồm 4 module nạp đa năng độc lập ( (nền BeeProg2) ở trong một đơn vị
 • Hai máy nạp đa chip BeeHive204 có thể được kết nối với một PC tạo ra khu nạp tiện dụng hơn
 • nạp tốc độ siêu nhanh, một trong số các bộ nạp nhanh nhất hiện có. Nạp 64Mbit NOR Flash memory ít hơn 9 giây và 1Gbit NAND Flash ít hơn 70 giây.
 • mạch điều khiển chân độc lập mạnh mẽ cho từng chân của bộ nạp
 • có khả năng nạp in-circuit thông qua kết nối ISP connector
 • Hỗ trợ điện áp rất thấp cho các chip nhớ flash mới nhất
 • Bảo vệ ESD trên mỗi chân của đế nạp
 • giao tiếp với PC qua cổng USB (up to 480 Mbit/s)
 • Dùng phần mềm điều khiển được cài đặt trên bất kể hệ điều hành Windows (từ Windows XP tới Windows 10 bản 32/ 64-bit)
 • đáp ứng nhanh duy nhất cho nhu cầu của khách hàng - cập nhật phần mềm có thể có ngay chỉ trong vòng 1 ngày theo yêu cầu bởi OnDemand software
 • sản xuất ở Slovakia (thuộc EU).
 • đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng CE.
 • chuẩn bảo hành của chính hãng lên tới 3 năm.
HỖ TRỢ THIẾT BỊ

Nạp bằng đế kiểu ZIF socket

 • EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, 27xxx and 27Cxxx series, with 8/16 bit data width, full support for LV series
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx series, with 8/16 bit data width
 • Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx series, Samsung's K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx series, from 256Kbit to 1Gbit, with 8/16 bit data width, full support for LV series
 • NAND FLASH: Samsung K9xxx, Hynix HY27xxx, Toshiba TC58xxx, Micron MT29Fxxx, Spansion S30Mxxx, Numonyx (ex STM) NANDxxx
 • LBA-NAND: Toshiba THGVNxxx
 • mDOC H3: SanDisk (ex M-Systems) SDED5xxx, SDED7xxx, MD2533xxx, MD2534xxx, Hynix HY23xxx
 • Multi-chip devices: NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM
 • FRAM: Ramtron
 • MRAM: Everspin MRxxxxx8x
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series
 • PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI
 • Serial E(E)PROM: Serial E(E)PROM: 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx series, full support for LV series, AT88SCxxx
 • Serial Flash: standard SPI (25Pxxx, 25Fxxx, 25Lxxx, 25Bxxx, 25Txxx,25Sxxx, 25Vxxx, 25Uxxx, 25Wxxx, 45PExx), high performance Dual I/O SPI (25Dxxx, 25PXxxx), high performance Quad SPI (25Qxxx, 26Vxxx), DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
 • Configuration (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, EPCSxxx, AT17xxx, AT18Fxxx, 37LVxx
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • PLD Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II/G/Z
 • PLD Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • other PLD: SPLD/CPLD series: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
 • FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA
 • FPGA: Xilinx: Spartan-3AN
 • Clocks: TI(TMS), Cypress
 • Special chips: Atmel Tire Pressure Monitoring ATA6285N, ATA6286N, PWM controllers: Zilker Labs, Analog Devices, Gamma buffers: TI, Maxim ...
 • Microcontrollers 48 series: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50 series
 • Microcontrollers 51 series: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89Fxxx, 89LVxxx, 89LSxxx, 89LPxxx, 89Exxx, 89Lxxx, all manufacturers, Philips LPC series
 • Microcontrollers Intel 196 series: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Microcontrollers Atmel ARM. ARM7: AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx series; ARM9: AT91SAM9xxx series; ARM Cortex-M3: AT91SAM3Uxxx series
 • Microcontrollers Atmel AVR 8bit/16bit: AT90Sxxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, ATtiny, ATmega, ATxmega series
 • Microcontrollers Atmel AVR32: AT32UC3xxxx
 • Microcontrollers Chipcon (TI): CC11xx, CC24xx, CC25xx series
 • Microcontrollers Coreriver: Atom 1.0, MiDAS1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 series
 • Microcontrollers Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
 • Microcontrollers ELAN: EM78Pxxx
 • Microcontrollers Infineon(Siemens): XC800, C500, XC166, C166 series
 • Microcontrollers MDT 1xxx and 2xxx series
 • Microcontrollers Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxx series
 • Microcontrollers Motorola/Freescale: HC05, HC08, HC11, HC12, HCS08, RS08, S12, S12X, MC56F, MCF51, MCF52 series
 • Microcontrollers Myson MTV2xx, 3xx, 4xx, 5xx, CS89xx series
 • Microcontrollers National: COP8xxx series
 • Microcontrollers NEC: uPD70Fxxx, uPD78Fxxx series
 • Microcontrollers Novatek: NT68xxx series
 • Microcontrollers Nuvoton (Winbond): N79xxx, W77xxx, W78xxx, W79xxx, W83xxx series
 • Microcontrollers NXP ARM Cortex-M3: LPC13xx, LPC17xx series
 • Microcontrollers Philips (NXP) UOC series: UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter series
 • Microcontrollers Philips (NXP) ARM7: LPC2xxx, PCD807xx, SAF7780xxx series
 • Microcontrollers Scenix (Ubicom): SXxxx series
 • Microcontrollers Renesas: R8C/Tiny series
 • Microcontrollers SGS-Thomson: ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx series
 • Microcontrollers SyncMOS: SM59xxx, SM73xxx, SM79xxx, SM89xxx series
 • Microcontrollers & Programmable System Memory STMicroelectronics: uPSD, PSD series
 • Microcontrollers STM: ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxx, STM8A/S/L series
 • Microcontrollers Silicon Laboratories(Cygnal): C8051 series
 • Microcontrollers Texas Instruments: MSP430, MSC12xx series, TMS320F series
 • Microcontrollers Texas Instruments (ex Luminary Micro): LM3Sxxx, LM3Sxxxx series
 • Microcontrollers ZILOG: Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx, ZGP323xxxxxx, ZLF645xxxxxxx, ZLP12840xxxxx, ZLP323xxxxxxx series
 • Microcontrollers other: EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Novatek, Macronix, Princeton, Winbond, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Megawin, Syntek, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT, Nordic, M-Square, QIXIN, Signetic, Tekmos, Weltrend, Amic, Cyrod Technologies, Ember, Ramtron, Nordic Semiconductor, Samsung ...

Nạp thông qua kết nối ISP connector

 • Serial E(E)PROM: IIC series, MW series, SPI series, KEELOQ series, PLD configuration memories, UNI/O series
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • Serial Flash: standard SPI (25xxx), DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
 • Microcontrollers Atmel: AT89Sxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, ATxmega, AT89LSxxx, AT89LPxxx
 • Microcontrollers Atmel AVR32: AT32UC3xxxx
 • Microcontrollers Chipcon (TI): CC11xx, CC24xx, CC25xx series
 • Microcontrollers Cypress: CY8C2xxxx
 • Microcontrollers Elan: EM78Pxxx, EM6xxx series
 • Microcontrollers EM Microelectronic: 4 and 8 bit series
 • Microcontrollers Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxx series
 • Microcontrollers Mitsubishi: M16C
 • Microcontrollers Motorola/Freescale: HC08 (both 5-wire, All-wire), HC11, HC12, HCS08, S12, S12X, MC56F, MCF52 series
 • Microcontrollers Nordic Semiconductor: nRF24xxx
 • Microcontrollers NEC: uPD7xxx series
 • Microcontrollers Philips (NXP): LPC1xxx, LPC2xxx, LPCxx series, 89xxx series
 • Microcontrollers Renesas: R8C/Tiny series
 • Microcontrollers Realtek, M-Square
 • Microcontrollers Scenix (Ubicom): SXxxx series
 • Microcontrollers STM: ST7xxx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxx, STM8A/S/L series
 • Microcontrollers Silicon Laboratories(Cygnal): C8051 series
 • Microcontrollers & Programmable System Memory STMicroelectronics: uPSD, PSD series
 • Microcontrollers TI: MSP430 (both JTAG and BSL series), MSC12xxx series
 • Microcontrollers ZILOG: Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx series, ZLF645x0xx
 • Various PLD (also by Jam/VME/SVF/STAPL/... Player/JTAG support):
  Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II/G/Z
  Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • PLD Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM
 • FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA

 

Features

GENERAL
 • BeeHive204 programmer is practically identical with the BeeHive4+ programmer, difference is "only" much higher programming speed (20-70%) of high-capacity memories.
 • BeeHive204 is extremely fast universal 4x 48-pindrive concurrent multiprogramming system designed for high volume production programming with minimal operator effort. The chips are programmed at near theoretical maximum programming speed.
 • BeeHive204 consists of four independent isolated universal programming sites, based on the BeeProg2 programmer hardware. Therefore the programming sites can run asynchronously (concurrent multiprogramming programming mode). Each programming site starts programming at the moment the chip is detected to be inserted in the socket properly - independently on the status of other programming sites. It result, three programming sites works, while you replace the programmed chip at the fourth.
 • Modular construction of hardware - the programming sites works independently - allows for continuing operation when a part of the circuit becomes inoperable. It also makes service quick and easy.
 • Hands-free operation: asynchronous and concurrent operation allows a chip to begin programming immediately upon insertion of a chip. The operator merely removes the finished chip and inserts a new chip. Operator training is therefore minimized.
 • Supports all kinds of types and silicon technologies of today and tomorrow programmable devices without family-specific module. You can be sure the next devices support require the software update and (if necessary) simple package convertor (programming adapter), therefore the ownership cost are minimized.
 • Using built-in in-circuit serial programming (ISP) connector, the programmer is able to program ISP capable chips in circuit.
 • Provides very competitive price coupled with excellent hardware design for reliable programming. Probably best "value for money"programmer in this class.
 • Very fast programming due to high-speed FPGA driven hardware and execution of time-critical routines inside of the programmer. As a result, when used in manually-operated production, this one-socket-programmer in most cases waits for an operator.
 • BeeHive204 interfaces with any IBM PC compatible personal computers, running MS Windows OS, through USB (2.0 HigSpeed)port.
 • Banana jack for ESD wrist straps connection to easy-to-implement the ESD protection control.

 

HARDWARE (valid for each programming site)
 • FPGA based totally reconfigurable 48 powerful TTL pindrivers provide H/L/pull_up/pull_down and read capability for each pin of socket. Advanced pindrivers incorporate high-quality high-speed circuitry to deliver signals without overshoot or ground bounce for all supported devices. Pin drivers operate down to 1.8V so you'll be ready to program the full range of today's advanced low-voltage devices.
 • Each programming site performs device insertion test (wrong or backward position) and contact check (poor contact pin-to-socket) before it programs each device. These capabilities, supported by overcurrent protection and signature-byte check help prevent chip damage due to operator error.
 • The selftest capability allow to run diagnostic part of software to thoroughly check the health of the each programming site.
 • Built-in protection circuits eliminate damage of the programming site and/or programmed device due to environment or operator failure. All ZIF socket pins inputs and all pins of ISP conncetor of BeeHive204 programmer are protected against ESD up to 15kV.
 • When programming specification require, the (BeeHive204) programmer performs programming verification at the marginal levelof supply voltage, which, obviously, improves programming yield, and guarantees long data retention.
 • Various Programming Adapters (Socket Converters) are available to handle device in PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA and other packages.

 

SOFTWARE (production mode control)
 • This part of the software is focused to the easy monitoring of high-volume production operations.
 • Operator-friendly control software combines many powerful functions with ease of use. Graphic user interface provide overview of all important activities result without burden of operator with non-important details. 
   
  BeeProgMC_SW
 • There is used a project file to control the BeeHive204 multiprogramming system. Project file contains user data, chip programming setup information, chip configuration data, auto programming command sequence, etc. Therefore the operator error is minimized, because the project file is normally created and proofed by engineering and then given to the operator. The optional protected mode can be set for project file to avoid a unwanted changes of the project file. 
   
 • Each chip may be programmed with different data such as serial number, configuration and calibration information.

 

SOFTWARE (programming sites driver, engineering mode control)
 • This part of the software is focused to the quick and easy preparation of the project file for usage in the production mode control software.
 • Each programming sitee is driven by an easy-to-use control program with pull-down menu, hot keys and on-line help. Selecting of device is performed by its class, by manufacturer or simply by typing a fragment of vendor name and/or part number. It is the same years-proven software, as is used for all other Elnec single-site programmers. 
   
  PG4UW
 • Standard device-related commands (read, blank check, program, verify, erase) are boosted by some test functions (insertion test, connection check, signature-byte check), and some special functions (autoincrement, production mode - start immediately after insertion of chip into socket).
 • All known data formats are supported. Automatic file format detection and conversion during loading of file. There is possible to use Jam files (JEDEC standard JESD-71) and VME files
 • The rich-featured auto-increment function enables one to assign individual serial numbers to each programmed device - or simply increments a serial number, or the function enables one to read serial numbers or any programmed device identification signatures from a file.
 • The software also provide a many information about programmed device. As a special, the drawings of all available packages are provided. The software provide also explanation of chip labelling (the meaning of prefixes and suffixes at the chips) for each supported chip.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Điện tử AZ sẽ thực hiện việc đổi/trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau.

 1. Sản phẩm Điện tử AZ giao không đúng đơn đặt hàng

Bạn nghĩ rằng sản phẩm giao cho bạn không đúng với đơn đặt hàng? Hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt, hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra nếu hàng của bạn bị gửi nhầm. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thay thế đúng mặt hàng bạn yêu cầu (khi có hàng).

 1. Sản phẩm mua rồi nhưng không ưng ý

Người mua có thể trả hàng khi không vừa ý trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng, Điện tử AZ  sẽ đổi sản phẩm cho khách. Khi đổi trả khách cần nêu rõ lý do đổi trả, và chịu hoàn toàn phí ship chiều đi + về + trừ đi 20% giá trị hàng, Sản phẩm muốn đổi hoặc trả yêu cầu phải là sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng và còn nguyên tem, mác, nguyên đai kiện ban đầu 

 1. Sản phẩm mua bị lỗi

Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Trong trường hợp sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển, quý khách vui lòng từ chối và gửi lại sản phẩm cho Điện tử AZ. Đồng thời thông báo cho Trung tâm hỗ trợ khách hàng 0968.720.192, Điện tử AZ sẽ gửi cho quý khách mặt hàng thay thế.

Điều kiện đổi trả hàng

Điều kiện về thời gian đổi trả: trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được hàng.

Điều kiện về sản phẩm:

- Hàng hóa còn đầy đủ các bộ phận, không có dấu hiệu sử dụng quá nhiều hoặc hỏng hóc.

- Có đầy đủ các giấy tờ kèm theo (hóa đơn mua hàng, catalogue...) và các linh kiện, tặng phẩm kèm theo (nếu có).

- Khách hàng chịu chi phí vận chuyển cho việc đổi, trả hàng.

- Trường hợp không đủ các điều kiện trên thì quyền quyết định đổi, trả hàng thuộc về Điện tử AZ quyết định

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)